Aktualności

Trwa nabór na rok szkolny

2016/17

do

Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych (Szkoła z nauką zawodu)

Zasadniczej Szkoły Zawodowej

UWAGA !!! Zasadnicza Szkoła Zawodowa nie jest zgłoszona do naboru elektronicznego. Wszelke sprawy związane z naborem należy załatwiać osobiście w sekretariacie szkoły.