Gimnazjum dla dorosłych

Gimnazjum dla młodzieży z nauką zawodu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU